Html cript Free Code

Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

Η ανέγερση κτιρίου σε οικόπεδο τρίτου από 1/1/2014

aπό την 1/1/2014 άλλαξε η νομοθεσία που αφορά τις συμβάσεις πολυετούς μίσθωσης. Το θέμα της ανέγερσης κτιρίου σε μισθωμένο οικόπεδο υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.4172/2013. Με το άρθρο 72 παρ.25 του Ν. 4172/2013 δεν ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2238/1994 .
Υποχρέωση μεταγραφής της μίσθωσης
Σύμφωνα με το άρθρο 1208 του Α.Κ. «μεταγράφονται στο γραφείο μεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου οι μισθώσεις του ακινήτου για διάστημα μακρότερο από εννέα χρόνια»
Η οικοδομή περιέρχεται στον εκμισθωτή μετά τη λήξη της διάρκειας της χρήσης της
Όταν ανεγείρεται οικοδομή σε έδαφος τρίτου με δαπάνες του μισθωτή, το οποίο θα περιέλθει στον εκμισθωτή του εδάφους μετά τη λήξη της διάρκειας της χρήσης του, ο εκμισθωτής αποκτά εισόδημα από ακίνητα (Α'- Β' Κατηγορίας). (έγγραφο υο αρ.1039032/745/Α0012/7-5-2007)

Το εισόδημα δεν υπολογίζεται στά έτη πρίν από την αποπεράτωση της οικοδομής
Επίσης, διευκρινίζεται ότι το ετήσιο θα εξευρεθεί με τη διαίρεση της αξίας της οικοδομής δια του αριθμού των ετών από το χρόνο αποπεράτωσης της οικοδομής μέχρι το χρόνο που αυτή θα περιέλθει στον εκμισθωτή (λήξη μίσθωσης) και θα δηλωθεί για να φορολογηθεί στο όνομα του εκμισθωτή στα έτη αυτά και όχι στα έτη πριν από την αποπεράτωση της οικοδομής.
(έγγραφο υπ αρ.1039032/745/Α0012/7-5-2007)

Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Χορήγηση αδειών διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην ΕλλάδαΆρθρο 36 Α[1] 
Χορήγηση αδειών διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα
 
1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαμονής 
για πέντε έτη σε υπήκοο τρίτης χώρας, εφόσον έχει λάβει
 θεώρηση εισόδου όταν απαιτείται και διαθέτει,
 είτε προσωπικά είτε μέσω νομικού προσώπου του οποίου
 οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδιά του ανήκουν
 εξ ολοκλήρου, κατά κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη
 περιουσία στην Ελλάδα ή έχει συνάψει τουλάχιστον
 δεκαετούς διάρκειας χρονομεριστική μίσθωση του ν.1652/1986 «Σύμβαση Χρονομεριστικής Μίσθωσης 
και Ρύθμιση Συναφών Θεμάτων» (Α’ 167), όπως ισχύει, ή δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών
 καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 8 
παρ. 2 του ν.4002/2011 (Α’ 180). Η ως άνω άδεια μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη διάρκεια,
 εφόσον η ακίνητη περιουσία παραμένει κατά τους παραπάνω τρόπους στην κυριότητα, νομή και κατοχή
 του  ή παραμένουν σε ισχύ οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου και πληρούνται οι λοιπές,

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

ΠΟΛ 1059/24-02-2014 Διαχείριση τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων.


Με αφορμή την ΠΟΛ 1047/2014 απόφαση του ΓΓΔΕ, σχετικά με τον καθορισμό οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης για την αποδοχή ή μη εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών προσώπων καθώς και τη διαδικασία έκδοσης της οικείας πράξης, καθώς και ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και παρακαλούμε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:
Οι τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών προσώπων υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου για τα έτη 2011 έως 2013.
Οι τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών προσώπων έτους 2010 καθώς και οι δηλώσεις Ε9 που υποβάλλονται από κληρονόμους αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ.
1. Διαχείριση εμπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ε9
Τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέσω διαδικτύου, για διόρθωση φόρου ακίνητης περιουσίας του οικείου έτους, αντιμετωπίζονται ως εμπρόθεσμες αρχικές, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κ.Φ.Δ., και ο φόρος προσδιορίζεται από τη ΔΗΛΕΔ, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Διευκρινίσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις αγροτών για υποβολές μισθωτηρίων και για την αποφυγή τυχόν παρερμηνειών, παρέσχε την Τετάρτη το υπουργείο Οικονομικών, με ανακοίνωσή του.

Βάσει αυτών καθίσταται σαφές ότι:

· Η υποχρέωση δήλωσης της μίσθωσης βαρύνει τον εκμισθωτή και όχι το εκμεταλλευτή του χωραφιού (αγρότη).

· Όσα μισθωτήρια δεν είχαν υποβληθεί με το χειρόγραφο σύστημα (μέχρι 31/12/13) μπορούν να υποβληθούν μέχρι 28/02/14 χωρίς πρόστιμα.

Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Τι προβλέπει η τροπολογία για τις επαγγελματικές μισθώσεις


Τι προβλέπει η τροπολογία για τις επαγγελματικές μισθώσειςΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΠΛΕΟΝ
Τι προβλέπει η τροπολογία για τις επαγγελματικές μισθώσεις
Κατατέθηκε η τροπολογία για τις εμπορικές μισθώσεις του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στο νομοσχέδιο για τη Σύσταση του Ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας. Υπάρχουν και άλλες ρυθμίσεις που αφορούν το ΓΕΜΗ, τον επενδυτικό νόμο και την απλούστευση του ΠΔΕ.
Ειδικότερα, για τις εμπορικές μισθώσεις το υπουργείο υποστηρίζει ότι με την αλλαγή που προτείνει εκλογικεύεται το καθεστώς προστασίας των εμπορικών μισθώσεων και προσαρμόζεται στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες.

Ακίνητα: Ο πληθωρισμός λύνει το γρίφο του φόρου υπεραξίας

Ο πληθωρισμός λύνει το γρίφο του φόρου υπεραξίας – Το τελικό σχέδιο Ακίνητα: Ο πληθωρισμός λύνει το γρίφο του φόρου υπεραξίας
Δεν προχωρούν οι προτάσεις για επιβολή συντελεστή επί της τιμής πώλησης ακινήτου. Το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει σύνδεση του φόρου με τον τιμάριθμο. Ποιες είναι οι εξαιρέσεις. Πώς θα επιβάλλεται.
Ο πληθωρισμός ανάγεται στο κλειδί για να λυθεί ο γρίφος στον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας στα ακίνητα. Σύμφωνα με πληροφορίες το οικονομικό επιτελείο απορρίπτει τις προτάσεις να αντικατασταθεί ο συγκεκριμένος φόρος από ένα άλλο φόρο με συντελεστή 3% επί της αξίας του συμβολαίου, όπως ζητούσε η ΠΟΜΙΔΑ, ή με συντελεστή 7% για ακίνητα που αποκτήθηκαν προ 2013,  ο οποίος θα επιβάρυνε τον πωλητή.
Το αντεπιχείρημα σε αυτές τις λύσεις ήταν ότι πρακτικά συνιστούν ένα πρόσθετο φόρο μεταβίβασης, ο οποίος θα μπορούσε να ζημιώσει φορολογούμενους οι οποίοι λόγο κρίσης πωλούν σε πολύ χαμηλές τιμές ακίνητά τους. Παράλληλα, θα ακύρωνε στην πράξη τη μείωση του συντελεστή στις μεταβιβάσεις από το 10% στο 3%.

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

Στοιχεία ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων:

 

Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης ανακοίνωσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των εκδοθέντων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΠΕΑ) και τα αντίστοιχα στοιχεία του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης τριών ετών εφαρμογής του θεσμού των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων.
 
Από τις 9 Ιανουαρίου 2011 ξεκίνησε και στη χώρα μας ο θεσμός της ενεργειακής επιθεώρησης των κτιρίων και της έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για τις περιπτώσεις πώλησης και μίσθωσης ακινήτων, καθώς και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου κτιρίου. Μετά από τρία έτη λειτουργίας του θεσμού και καθώς το ΠΕΑ έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα βασικό εργαλείο και της αγοράς των ακινήτων. Το ΥΠΕΚΑ και η αρμόδια ΕΥΕΠΕΝ παραθέτουν μερικά στατιστικά στοιχεία για τα ΠΕΑ που έχουν εκδοθεί, από τη βάση δεδομένων του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων, και στατιστικά στοιχεία για το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, τόσο κατά τη μεταβατική φάση εφαρμογής του «προσωρινού» μητρώου όσο και κατά την τρέχουσα φάση εφαρμογής του «οριστικού» μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών που ισχύει.
 

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

«Χρυσό» μετάλλιο στους φόρους για τα ακίνητα

 «Χρυσό» μετάλλιο στους φόρους για τα ακίνητα – Το 50% των εκκαθαριστικών που θα σταλούν φέτος σε 5,7 εκατ. νοικοκυριά θα αφορούν σπίτια και οικόπεδα

Από τους 10 διαφορετικούς φόρους, οι 5 αφορούν την ακίνητη περιουσία οι 3 τα εισοδήματα και οι 2 τα Ι.Χ. αυτοκίνητα

Τα ακίνητα αφορά το 50% των εκκαθαριστικών σημειωμάτων που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος περίπου 5,7 εκατoμμύρια νοικοκυριά.
 
Από τους 10 διαφορετικούς φόρους, οι 5 αφορούν την ακίνητη περιουσία οι 3 τα εισοδήματα και οι 2 τα Ι.Χ. αυτοκίνητα.
 
Μόνο από το «χαράτσι» στα ακίνητα οι εισπράξεις για την εφορία υπολογίζονται ότι θα φθάσουν στα 3 δισ. ευρώ, τη στιγμή που οι φόροι φέτος στο εισόδημα των νομικών προσώπων είναι αυξημένοι κατά 2,2 δισ. ευρώ. Το σίγουρο είναι ότι το 2014 θα είναι μία ακόμη δύσκολη χρονιά για τα νοικοκυριά και τους φορολογούμενους καθώς οι συνολικές επιβαρύνσεις για φέτος φθάνουν τα 9,4 δισ. ευρώ.

Ευρωζώνη: Μαύρες προοπτικές για το επίπεδο ζωής

του Tony Barber
EE: Μαύρες προοπτικές για το επίπεδο ζωής – Επιστροφή στο 1960 Η ίδια η Κομισιόν προβλέπει ότι μέσα σε δέκα χρόνια το βιοτικό επίπεδο στην ευρωζώνη θα έχει πέσει στα επίπεδα του 1960. Δραματικές οι επιπτώσεις εξαιτίας της κρίσης σε όλες τις πτυχές. Κλονίζονται οι ισορροπίες με τις ΗΠΑ.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε πρόσφατα μια δραματική πρόβλεψη: Αν δεν γίνουν καθολικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις, το βιοτικό επίπεδο στην ευρωζώνη, συγκριτικά με τις ΗΠΑ, το 2023 θα είναι χαμηλότερο από όσο ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 1960.Η παραπάνω πρόβλεψη περιέχεται στην τριμηνιαία έκθεση της Κομισιόν για την οικονομία της ευρωζώνης και της αξίζει να εκτίθεται πλέον μόνιμα στον τοίχο όλων των προεδρικών και πρωθυπουργικών γραφείων της Ευρώπης.
Είναι μια πολύ απογοητευτική πρόβλεψη, για δύο λόγους: Πρώτον, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις καθησυχαστικές ιστορίες για οικονομική ανάκαμψη και σταθερότητα στις αγορές, για τις οποίες οι Ευρωπαίοι ηγέτες συγχαίρουν τους εαυτούς τους, αυτές τις πρώτες εβδομάδες του 2014.
Δεύτερον, εγείρει βαθιά ερωτήματα για τη σχετική βαρύτητα της Ευρώπης στον πλανήτη και, ειδικότερα, για τις στρατιωτικές συμμαχίες και τις οικονομικές συνεργασίες της με τις ΗΠΑ.
Πενήντα χρόνια πριν, υπήρχε μια σημαντική απόκλιση ανάμεσα στα βιοτικά στάνταρ των ΗΠΑ και της Ευρώπης, αλλά οφειλόταν σε απόλυτα κατανοητούς λόγους. Δεν είχε περάσει πολύ καιρός από την τεράστια ζημιά που προκάλεσε στην Ευρώπη ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, που παράλληλα έδωσε τεράστια ώθηση στην αμερικανική οικονομία. Αλλά στις δεκαετίες του 1960 και του 1970 η Ευρώπη άρχισε να πλησιάζει την Αμερική.

Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 6ΣΤΡ ΒΥΡΩΝΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ


www.estetbroker.blogspot.com
 *Τα σχόλια δημοσιέυονται άκριτα με την προυπόθεση ότι είναι κόσμια και διευκολύνουν τον διάλογο μεταξύ των αναγνωστών.
Eπισκευτήτε τον Μεσίτη που εμπιστεύεστε. Καμμία ιστοσελίδα δεν μπορεί να καταγράψει σε πραγματικό χρόνο τις πληροφορίες που ένα ενήμερο γραφείο έχει ... Επισκευτήτε μας..

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ